Numicon – efikasna metoda za razvoj predmatematičkih vještina

Iskustvo u radu u redovnoj školi pokazalo je da učenici uglavnom dolaze u 1. razred s poznavanjem pisanja brojevnih znamenki, no već se u zadatcima uspoređivanja brojeva javlja nerazumijevanje. Prema tome, pomno osmišljenim metodama djetetu se može omogućiti u predškolskom razdoblju, kada je mozak najpodložniji promjenama, da do nerazumijevanja matematike nikada ne dođe. S obzirom na to da je Numicon metoda učenja na lagan i zabavan način koja pokriva cjelokupno područje brojeva, osnovnih računskih operacija i različitih matematičkih obrazaca, dokazano je da je Numicon efikasna metoda za razvoj predmatematičkih vještina.

Cilj je Numiconovog pristupa učenju pomoći djetetu u razvijanju pojma brojeva i osigurati razvoj vizualizacije kroz stvaranje brojevnih slika koje će mu pomoći u stvaranju veza između svih tih brojevnih slika. Konceptualna slika svakoga broja sastoji se od: Numicon oblika, mjesta na brojevnom pravcu, brojevnog zapisa (znamenke), riječi (glasa), obrasca slučajne raspodjele za svaki broj, iskustva i uobičajene predodžbe broja.

Rad se koncipira na VAK metodi (vizualno – auditivno – kinestetička) koja podrazumijeva učenje korištenjem 3 osjetila (vid, sluh i dodir). Djecu se različitim aktivnostima usmjerava na vizualno uočavanje elemenata i na njihovo prepoznavanje po boji i obliku; na auditivno slušanje instrukcija učitelja te na taj način učenje matematičkog jezika i opisivanje veza odgovaranjem na pitanja; i na dodir kojim djeca osjete prstima Numicon oblike koji predstavljaju brojeve te na taj način matematika prestaje biti suhoparna i apstraktna.

Oblici u Numiconu namijenjeni su da se kroz istraživanje i igru vidi jasna veza između brojeva i oblika te da se stvore veze među njima. Djeca u redovnoj školi najčešće ne vole matematiku ili čak imaju strah od nje. Upravo zato što im je apstraktna, nikako ne mogu vizualizirati, tj. zamisliti računske operacije. Veliki dio učenika u razrednoj nastavi napamet nauči zbrajanje i oduzimanje do 10, a primjećuje se kod korištenja tih računskih operacija u brojevima većim od 10 da se previše njih koristi računanjem prstima – fizički ili zamišljanjem. Rezultat je jako sporo rješavanje zadataka i dojam nesigurnosti.

Kako je već navedeno, efikasnost Numicona je u tome što se njime briše apstrakcija iz matematike. Pomoću mnogobrojnih didaktičkih materijala, djeca vide i dodirom osjete brojeve. S obzirom na to da ne moraju u tako ranoj životnoj dobi matematiku zamišljati, nego brojeve fizički drže u rukama ili upoznaju uspoređivanje brojeva uz pomoć vage gdje brojeve uistinu važu ne bi li pojmili koji broj je veći, manji ili jednak – uočeno je da se gubi strah od matematike. Korištenjem brojnih edukativnih igara, djecu počinje zanimati matematika te im postaje zabavna, a to je glavni preduvjet za razvoj matematičke pismenosti.

Zbog korištenja koncepta u kojem se proces učenja i razumijevanja matematičkih pojmova odvija kroz igru, dodir i slike, Numicon je popularan širom svijeta. U predškolskoj dobi djeca se pomoću Numicona upoznaju s brojevima i osnovnim računskim operacijama (zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje). Njime se, između ostalog, usvaja pojam broja, računanje napamet, pravljenje šablona, pojam dekadskog sustava i tehnika brzog računanja.

U navedenom matematičkom didaktičkom sustavu, Numicon oblici nisu jedini i isključivi alat za učenje brojeva, nego samo dio. S obzirom na važnost širokog spektra iskustva s brojevima, koriste se i dodatna sredstva za poticanje i motivaciju djece na rad. Neka od tih sredstva su karte, domine, kockice itd.

Na nastavnom satu Numicona kod djece se uočava veliki interes i motiviranost za rad. U grupnom radu djeca se međusobno potiču na daljnji rad i uspjeh, a zbog toga što grupe imaju mali broj djece moguć je i kvalitetan individualni rad gdje se učitelj može posvetiti interesima i potrebama svakoga djeteta. Atmosfera je na nastavi razigrana i opuštena, stoga neuspjeh u rješavanju zadataka djeca ne doživljavaju negativnim emocijama. Jednostavno, radnju kroz igru izvršavaju do uspjeha.

Rezultati Numicona su dugoročni. S obzirom na to da se tom metodom u predškolskoj dobi djeteta osnovni matematički pojmovi usvajaju brže i efikasnije, razina znanja itekako je naprednija u odnosu na prosjek vršnjaka. To se posebno prepoznaje u starijoj školskoj dobi kada učenici kreću u više razrede i srednju školu.

Tamara Raspudić, mag. prim. educ.
Master učitelj mentalne aritmetike

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

*
*