SOROBAN

Soroban je računaljka nastala modifikacijom drevnog kineskog abakusa. Poznat kao peti pronalazak drevne Kine, abakus predstavlja spravu na kojoj je moguće zbrajati, oduzimati, dijeliti, množiti i korjenovati. Kineski abakus bio je toliko popularan da je njegova upotreba prihvaćena u mnogim drugim zemljama. Tijekom prošlog stoljeća u Japanu je došlo do njegove modifikacije. Tako je nastao Soroban, verzija abakusa na kojem se osim spomenutih matematičkih operacija, može izvoditi i decimalno računanje. Zahvaljujući svojoj savršenosti Soroban je postao široko rasprostranjen.

Međutim, Soroban zapravo i nije računaljka kakva je kalkulator ili računalo. Prilikom rada na Sorobanu nema automatizacije i direktnog rezultata, već nam on samo pomaže da sami izračunamo, putem vlastite svijesti! Zato se s pravom može reći da Soroban predstavlja mentalnu spravu pomoću koje čovjek može računati brže od računala!

Za više informacija: pronalazak Abakusa ili Sorobana

Mentalna aritmetika (暗算,  jap. Anzan) predstavlja tradicionalnu japansku disciplinu brzog računanja koje se postiže vizualizacijom Sorobana.