ŠTO JE ABAKUS?

Abakus je drevna računaljka podrijetlom iz Azije koju su koristili mnogi stari narodi: Sumerani, Egipćani, Grci i Perzijanci. Postoji više verzija abakusa, a najpoznatiji je japanski – SOROBAN.

Soroban se sastoji od pravokutnog okvira koji razdjelnik dijeli na gornje i donje polje. Kroz razdjelnik je paralelno nanizano nekoliko vertikalnih stupova na kojima se nalaze kuglice, po jedna u gornjem i po četiri u donjem polju. Kuglice se smatraju uračunatim ako su pomaknute prema razdjelniku (kuglica iz gornjeg polja ako se pomakne na dolje, a kuglice iz donjeg polja ako su pomaknute prema gore). Kuglica iz gornjeg polja ima vrijednost 5, a kuglica iz donjeg polja ima vrijednost 1. Vrijednosti kuglica se mijenjaju redom po stupovima, tako u drugom stupu gornja kuglica ima vrijednost 50, u trećem 500…, a u donjem 10, 100 i tako redom.

Rad na abakusu je lagan, a potrebno se znanje stječe brzo, na zabavan i razigran način. Srž abakusa je u činjenici što pomoću njega djeca doživljavaju broj kao materijalni predmet, a ne kao apstraktni pojam. Svaki broj, ma koliki bio, može se lako i jednostavno predstaviti određenim rasporedom kuglica. Pomicanjem kuglica djeca ih osjećaju dodirom, vide njihovu boju, čuju zvuk radnji na računaljki. Dok razmišljaju o brojevima i matematičkim operacijama, istovremeno angažiraju više osjetila, čime je proces učenja uspješniji (VAK metoda).

Nakon usavršavanja računanja na abakusu, počinje se sa „slijepim“ računanjem. Abakus se više ne koristi već se on vizualizira u glavi, čime nastupa mentalno računanje (mentalna aritmetika). Na taj način drevna računaljka postaje “mentalna sprava“,  a njegovom vizualizacijom moguće je računske operacije obavljati napamet velikom brzinom, bez ikakvog zapisivanja ili drugih pomagala.

Abakus kod djece razvija logiku, pažnju, pamćenje, koncentraciju, fotografsko pamćenje, maštu, kreativnost, emocionalnu inteligenciju…

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

*
*