Super um

Super um

Program SUPER UM predstavlja najviši stupanj škole Malac Genijalac u području mentalnih matematičkih kalkulacija, a nastao je kako bi djeca obogatila svoje znanje iz matematike i razvijala svoje mentalne kapacitete. Namijenjen je svoj djeci koja imaju posebnu sklonost prema matematici, a dobi su između 10 i 17 godina. Također, namijenjen je svim polaznicama škole Malac Genijalac koji su uspješno završili osnovni i napredni nivo mentalne aritmetike, bez obzira na njihovu dob. Program SUPER UM traje 10 nastavnih mjeseci.

Opis i dobrobiti programa

Na nastavi se obrađuju složene matematičke cjeline koje zahtijevaju veliku posvećenost i predanost radu. Polaznici ovog programa bave se zanimljivim temama koje imaju praktičnu primjenu u svakodnevnom životu. U stanju su uspješno savladati zahtjevne matematičke operacije isključivo mentalnim putem, bez ikakvog pomagala. S obzirom na složenost zadataka, polaznici moraju pamtiti više podataka, tražeći istovremeno rješenje sljedećeg problema čime se značajno povećava kapacitet kratkoročnog i dugoročnog pamćenja te logičkog mišljenja. Iz tog razloga SUPER UM predstavlja izuzetan trening za mozak.

Djeca se kroz program SUPER UM pripremaju za obrađivanje tema redovitog školskog programa, ali obrađuju i teme koje obrazovni sustav ne nudi. Budi se njihova znatiželja i njeguje sposobnost rješavanja matematičkih zadataka.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline koje se obrađuju, a temelje se na četirima osnovnim aritmetičkim operacijama (zbrajanju, oduzimanju, množenju i dijeljenju) jesu:

 • množenje višeznamenkastih brojeva
 • dijeljenje s ostatkom
 • prosti faktori
 • potenciranje
 • korjenovanje (kvadratni, kubni, četvrti, peti i šesti korijen)
 • suma kvadrata
 • sljedeći kvadrat
 • sljedeći kub
 • proporcije
 • jednadžbe
 • razlomci

Osim toga, obrađuju se i mnoge druge zanimljive teme koje pružaju praktično znanje djeci, npr.:

 • konverzija valuta
 • računanje vremenskog intervala
 • kalendar (određivanje dana u tjednu za bilo koji datum u prošlosti ili budućnosti)
 • binarni kod

O uspješnosti SUPER UMA svjedoči podatak da je škola Malac Genijalac ostvarila značajne rezultate na natjecanjima: