Važnost matematike u razvoju i svakodnevnom životu!

Kada djeca čuju riječ „matematika“ njihova lica poprime zbunjujući izraz, negodovanje i daljnju raspravu zašto ne vole matematiku. Učenici često matematiku opisuju kao tešku, dosadnu i bespotrebnu te si postavljaju vječito pitanje o potrebi matematike u svakodnevnom životu. O važnosti matematike čujemo prvo od roditelja povezujući je sa svakodnevnim situacijama. Ali ovim člankom pokazat ću Vam da je mama bila u pravu govoreći „ovo će ti jednom trebati“.

Matematika je od vitalne važnosti ne samo za stjecanje akademske kvalifikacije, bez obzira bilo to na školskoj ili fakultetskoj razini, ali i predmet koji nas priprema za budućnost. Matematika igra važnu ulogu u stvarnom životu. Dijete treba imati dobre temelje iz matematike ako želi uspjeti u životu, a ako mu matematika nije jača strana, može doživjeti mnogo problema u školi i nakon nje. Učenici s lošim matematičkim sposobnostima mogu doživjeti matematičke probleme kao veliku prepreku u školovanju, a to nosi i loše ocjene i naposljetku se može dalje razviti u anksioznost prema matematici.

Matematika nas uči nekoliko stvari:

a) uči nas priznati kad nismo u pravu
Ukoliko neki zadatak ne uspijemo riješiti, svaki učitelj će nam reći: „Probaj ispočetka! Probaj na drugačiji način.“. Svaka greška koju napravimo rješavajući zadatak vodi nas na pravi put

b) uči nas koristiti precizne i ispravne riječi
Matematičari su precizni i jasni. Svaki termin ima preciznu i jasnu definiciju, a svaka brojka preciznu vrijednost. Naučene definicije iz matematike koristimo bez razmišljanja, dok kad nas netko upita što je ljubav ili sreća potrebno nam je vrijeme za razmišljanje. Postavlja se pitanje, bismo li mogli imenovati stvar koja nema preciznu definiciju? Bismo li ju mogli objasniti jasno i precizno kao matematičku definiciju?!

c) matematika nas potiče na razmišljanje nekoliko koraka unaprijed
Rješavanje matematičkih problema je kao igra šaha. Svaki pogrešan potez ima svoju posljedicu. Čak i najmanja pogreška može sve uništiti i postati prepreka te izvor frustracije u rješavanju zadatka. Uči nas pažnji i odgovornosti.

d) matematika nas potiče na vlastito razmišljanje i stvaranje ideja
Mnogo je poučaka, pravila i aksioma za koje se smatralo da su ispravni, a zapravo nisu. To znači da ne treba slijepo vjerovati čak ni ljudima s najvećim autoritetom, bar dok ne provjerimo sami je li tako kako kažu. Znanstvenici to zovu “odgovorni skepticizam”, a matematika nas tome uči na odličan način.

e) uči nas da nikad ne odustanemo
Ako ti ne riješiš zadatak, netko drugi će. Ali, zašto baš ti ne bi bio prvi?!

Ako povežemo ove činjenice sa svakodnevnim životom shvatit ćemo kako je neupitna važnost matematike u dječjem razvoju. Dijete predškolske dobi je na konkretnom stupnju razvoja, stoga mu treba omogućiti  kroz igru s konkretnim materijalom provjeriti svoja razmišljanja o odnosu među brojevima. Tako na iskustveni način može uočiti vlastite pogrešne pretpostavke i s razumijevanjem usvojiti točne odgovore. Na ovaj način, djeca kroz iskustvo igre s konkretnim predmetima, uče matematički razmišljati.

Kako bi djeca uspješno razvila predmatematičke vještine potrebno je primijeniti osnovna matematička načela: načelo zornosti sadržaja, primjerenosti, sustavnosti i postupnosti. Poticanje je potrebno prilagoditi sposobnostima djece poštujući individualne sposobnosti i ograničenja pojedinca.

Koliko puta ste prebrojavali stepenice dok ste se penjali sa svojim djetetom? Koliko puta ste prebrojavali dugmad na košuljici dok ste oblačili dijete? Ovo su stvari koje većina roditelja čini nesvjesno i automatski, a koje su vrlo važne jer su osnova razumijevanja matematike u budućnosti. Rana izloženost brojevima i matematičkim konceptima olakšati će vašem djetetu stvaranje pozitivnog stava prema brojevima, kao i pripremu za školu.

Matematika ne treba predstavljati teško i dugoročno računanje. Ona uistinu može biti zabavna i poticajna za razvoj moždanih polutki. Sve što nas okružuje može se povezati s matematikom.

Ukoliko, kao roditelji, želite omogućiti razvoj predmatematičkih vještina vašeg djeteta u nastavku pročitajte nekoliko primjera kako možete to postići pridržavajući se osnovnih matematičkih načela:

1) Matematika u trgovini
S djetetom napravite popis namirnica, odredite novčani iznos potreban za taj popis i otiđite u trgovinu. Djetetu objasnimo zadatak da treba odabrati namirnice ne prelazeći novčani iznos. Dijete izabire namirnice pažljivo pazeći na novčani iznos koristeći osnovne matematičke radnje zbrajanja i oduzimanja. Ukoliko uspješno obavi kupnju u zadanom iznosu trebao bi biti nagrađen. Također, na primjeru će naučiti računati i postotak ako krenu računati kolika je cijena određenog proizvoda na sniženju.

2) Matematika u izgradnji kuće
Izgradnja i promjene kućnog prostora mogu unaprijediti izgled doma i donijeti mu dodatnu vrijednost. Taj posao se ne može obaviti bez poznavanja matematike. U taj proces možete uključiti i djecu. Ako želite postaviti novi drveni pod, možete zamoliti djecu da vam pomognu izmjeriti dužinu i širinu prostora i otići po potreban materijal. Na taj način djeca će shvatiti kako su im potrebni brojevi i računanje za obavljanje tog posla. Naravno da većinu posla u kući obavljaju odgovarajući majstori, ali na ovaj način će dijete usvojiti navike samostalnog rada koje će mu, jednog dana kad bude imao svoj vlastiti dom, uštedjeti novac.

3) Matematika i kuhanje
Pustite djeci neka vam pomognu u pripremi palačinki ili omiljenog kolača. Primijetit će kako je svaki recept kao mali algoritam. Djeca vole pomagati u kuhinji i s užitkom će to napraviti. Na taj način naučit će čitati recept, ali i učiti mjerne jedinice koje su neizostavni dio svakog recepta. Na taj način naučit će na konkretnom primjeru mjerne jedinice i preračunavati iste.

4) Matematika i putovanje
Ukoliko idete na put automobilom kako biste zabavili djecu možete im predložiti jednostavan zadatak. Ako vam je poznata duljina puta u kilometrima i prosječna brzina kojom će te se voziti, djeci možete predložiti zadatak izračunavanja količine goriva potrebne za put. Ukoliko taj zadatak bude uspješno riješen kao dodatan zadatak mogu izračunati koliko prosječno automobil troši po kilometru. Danas postoje mnogobrojne aplikacije koje računaju umjesto nas, ali trebali bismo pripremiti dijete za izračunavanje osnovnih stvari bez ikakvih pomagala.

5) Matematika i štednja
Mnoga istraživanja potvrđuju da bez predznanja iz matematike ljudi ulažu vlastiti novac, troše ga i štede na osnovu emocija. Djeci bi trebali pokazati siguran put potrošnje i štednje novca. Također im je potrebno ukazivati na razumnu potrošnju koja nije vođena emocijama i ishitrenim odlukama. Učenje na primjeru novca je najbolje učenje matematike jer je novac izvorna stvarnost s kojom se djeca susreću od najranije dobi. Ukoliko raspolažu vlastitim novcem vrlo brzo će shvatiti njegovu vrijednost i važnost.

Važno je da ove aktivnosti provodite kroz igru i učinite ih pozitivnim, opuštajućim iskustvom za dijete. Brojevi i matematika važan su aspekt našeg života stoga potaknite djecu, obojite navedene aktivnosti pohvalama i pozitivnim povratnim informacijama kako bi ih ohrabrili da i dalje sudjeluju u njima

U svakodnevnim aktivnostima matematika ima istaknutu ulogu. Ulogu matematike počinjemo shvaćati kad se nađemo na autobusnom kolodvoru, pošti, osiguravajućem društvu, banci… Matematika je povezana s kemijom, fizikom, biologijom i brojnim drugim znanostima. U dizajnu i arhitekturi, matematika ima esencijalnu ulogu. Svi financijski aspekti povezani s bilo kakvim poslovnim svijetom uključuju matematiku. U raznim poduzećima, revizori se koriste matematičkim činjenicama deriviranim iz raznih matematičkih koncepata. Matematika je također povezana s rekreacijskim aktivnostima, videoigrama, društvenim igrama…

Stoga, matematika je oslonac materijalne civilizacije. Ona utječe na svaki pojedini dio dnevnog života. S obzirom na potrebe i zahtjeve, upotreba je matematike univerzalna.

Katarina Mićanović, mag.prim.educ

Master učitelj mentalne aritmetike

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

*
*