Vještina brzog računanja- podloga razvoja kognitivnih sposobnosti i njezina važnost u svakodnevnom životu

Kognitivni razvoj djeteta usmjeren je na razumijevanje i osmišljavanje vanjskog svijeta, a uključuje sposobnost mišljenja, rasuđivanja, učenja i rješavanja problema. Djetetovo mišljenje uvelike se razlikuje od mišljenja odrasle osobe, ali s njegovim rastom i razvojem  kognitivni razvoj postepeno ulazi u fazu konkretnijih operacija. Karakterizira ga razvoj sposobnosti kritičkog razmišljanja, povezivanja uzroka i posljedica, zaključivanja te poticanja mašte i kreativnosti. Kognitivne sposobnosti posebno su važne za učenje čitanja, pisanja i računanja. Svaka osoba posjeduje individualni, urođeni potencijal za učenje. Samo rijetki pojedinci dostignu maksimum svojih potencijala, no adekvatnom stimulacijom moguće je potaknuti razvoj djeteta do razine ostvarenja potencijala u potpunosti.

Mentalna aritmetika podrazumijeva vještinu brzog i točnog računanja velikog niza brojeva koji se prikazuju brzinom i do 200 m/s. Važno je znati da je ovakav „trening“ mozga kreiran s idejom da se vježbaju svi mentalni procesi kod djece, a ne samo matematički aspekti. To znači da se pomoću vještine brzog računanja dugoročno usavršava i izoštrava pažnja, vježba koncentracija, memorija, analitičnost, logika, stječe sposobnost vizualizacije, apstrakcije i fotografskog pamćenja, a sa svim tim stječe se samopouzdanje i samopoštovanje.

Vještina brzog računanja ne pomaže samo u računanju, već omogućava da iskoristimo veći dio svog mozga u svakom aspektu života, pogotovo u današnje vrijeme preopterećenosti djece školskim obvezama, prevelike izloženosti digitalnoj tehnologiji i stresu. Dječji um često je u stanju rastresenosti i potrebno je „trenirati“ mozak kako bi se uspješno nosio sa svakodnevnim i životnim izazovima. Upravo zato vještina brzog računanja povećava sposobnost fokusiranja i koncentracije, ubrzava proces učenja jer povećava kapacitet radne memorije, potiče razvoj mozga u područjima koja su presudna za intelektualni i emocionalni život djece, doprinosi općem mentalnom zdravlju djece jer povećava optimizam i smanjuje stres, povećava kreativnost djece, ali i njihovu ustrajnost i samodisciplinu.

Vještina brzog računanja omogućava djeci da se usredotoče na trenutni zadatak umjesto da im misli lutaju, što je važno u svim nastavnim predmetima u školi, posebno pri pisanom i usmenom provjeravanja naučenog nastavnog gradiva. Ona potiče i kreativnost koja pomaže u području pronalaženja novih rješenja za bilo kakve probleme i daje mozgu mogućnost da smisli nešto novo i drugačije te razvija fotografsko pamćenje, odnosno način da slika pojedinog predmeta, broja ili teksta bude što detaljnija i da ostane u mozgu što dulje. Također, vještinom brzog računanja stječu se navike korištenja višestrukih sposobnosti istovremeno. Dijete koje je ovladalo vještinom brzog računanja može istovremeno biti fokusirano na dvije odvojene radnje, npr. dijete može pjevati i računati ili poskakivati i računati u isto vrijeme. Djeca vještinom brzog računanja uče sagledati zadatak/problem u cijelosti te razvijaju sposobnosti učenja putem taktilnih, vizualnih i auditivnih podražaja.

Sve navedeno doprinosi razvoju najvažnije mentalne karakteristike, a to je inteligencija. Ona se definira kao sposobnost brzog i učinkovitog snalaženja u novim situacijama, pa i tu možemo vidjeti važnost ovladavanja vještinom brzog računanja. Naravno, vještina brzog računanja uvelike pridonosi i razvoju logičko-matematičke inteligencije. U tome je još jedan bitan cilj učenja vještine brzog računanja, a to je potaknuti i naučiti djecu razmišljati o brojevima i mogućnostima baratanja s njima koristeći misaoni proces pri izvođenju matematičkih operacija.

Vještina brzog računanja doprinosi zdravom razvoju djece te iskorištava maksimalan potencijal svakog djeteta. Rezultati vještine brzog računanja egzaktni su i trajnog karaktera te uvelike pomažu u daljnjem osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju, kao i kod rješavanja svih životih situacija u kojima se dijete ili odrasla osoba može pronaći.

Ksenija Kovač, mag. prim. educ.
Master učiteljica mentalne aritmetike

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

*
*