Značaj razvoja dječje motorike

Motoriku možemo definirati kao ukupnost koordiniranih pokreta ljudskog tijela kojima upravlja mozak. Od samog dolaska na svijet dijete uči nove pokrete, usvaja ih i usavršava, svjesno ili nesvjesno. Motorički razvoj može se definirati kao proces kroz koji dijete uči obrasce kretanja i motorička znanja, a za uspješan rast i razvoj svakog djeteta od velikog je značaja razvijanje motoričkih vještina. Dijete kroz vlastiti razvoj mora iskusiti kretanje tijela kroz različite radnje i aktivnosti te tako razviti osjet za motoriku, a samim time razvijat će se prirodnim putem. Pod tvrdnjom da se svako dijete treba razvijati prirodnim putem podrazumijeva se da dijete najprije treba savladati osnovne pokrete i gibanja kako bi stvorilo kvalitetnu podlogu za složenije pokrete i radnje.

Svako dijete posebna je individua koja se razvija vlastitim tempom, ali važno je istaknuti da na djetetov razvoj može utjecati okolina. Čovjek, dok živi, prima različite motoričke podražaje i na različite načine doživljava okolinu. Dakle, ako dijete iskusi više različitih doživljaja, steći će više motoričkih iskustava. Primjerice, ako roditelji često vode dijete u šetnju, igraju se, trče i slično, sigurno će takvo dijete razviti više motoričkih iskustava od djeteta koje većinu vremena provodi doma gledajući televiziju. Dijete se, razvijajući svoje motoričke vještine, uči i normalnom funkcioniranju u svakodnevnom životu i osposobljava za korištenje vlastitog tijela kako bi ostvarilo određenu radnju.

Razvoj grube motorike u Malcu Genijalcu

Sama podjela motorike, na grubu i finu, ističe različitosti unutar cjeline. Gruba motorika podrazumijeva veće pokrete koje dijete izvodi cijelim tijelom (trčanje, penjanje i slično). Za poticanje razvoja grube motorike djetetu je potrebno omogućiti dovoljno vremena i mjesta za kretanje na otvorenom ili u sigurnim prostorima za igru.  Kako bi dijete razvilo i usvojilo finu motoriku, važno je najprije razviti grubu motoriku.

Raznim kreativnim igrama na satu može se potaknuti razvoj grube motorike kod djece i u Malcu Genijalcu. Pitate se na koji način. Evo nekoliko primjera:

 • Poligon u nastavi
  Djeca su podijeljena u grupe i imaju zadatak, primjerice pretrčati jedan dio učionice, riješiti zadatak na velikom abakusu i u skokovima se vratiti na kraj kolone.
 • Mentalno računanje uz ometanje
  Djeca imaju zadatak mentalno računati i istovremeno izvoditi čučnjeve,  skakutati ili samo stajati na jednoj nozi.
 • Traženje skrivenih brojeva ili oblika po učionici
  Učiteljica sakrije oblike, brojeve ili zadatke na papiru u učionici te učenici hodaju, traže i pomiču predmete po učionici kako bi izvršili zadatak.

Razvoj fine motorike u Malcu Genijalcu

Fina motorika niz je koordiniranih pokreta kostiju, zglobova i mišića šake (posebno prstiju) radi izvođenja malih, preciznih pokreta. Fina motorika razvija se rastom. Primjerice, djeca, dok su manja, drže olovku cijelom šakom, a kako rastu nauče preciznije, samo prstima, držati olovku i pisati njom. Fina motorika zaslužna je za izvođenje preciznih pokreta, a usko je vezana uz koordinaciju i relaciju oko – ruka (sposobnost da ruka i prsti pravilno izvrše zadatak koji smo vidjeli okom).

Spominjući koordinaciju oko – ruka, može se istaknuti važnost programa mentalne aritmetike koji djetetu može pomoći u ovom pogledu. Na koji način? Djeca razvijaju motoriku na relaciji oko – ruka senzorno-motoričkim treningom. Na početku programa djeca se upoznaju s računaljkom abakus koja se sastavljena od više stupaca kuglica, pri čemu svaki stupac ima određenu vrijednost. Svakodnevno se susreću s abakusom na kojem trebaju izvoditi različite aritmetičke operacije i pomicati kuglice, a to im predstavlja izazov zato što ih moraju točno i precizno pomicati prstima.

Djeca prstima diraju i pomiču kuglice te tako šalju informacije u mozak. Dječji prsti stalno su u pokretu, dodirujući abakus kuglice, čime se pojačavaju taktilni podražaji koji djeluju u mozgu, značajno povećavajući broj neuronskih veza (sinapsi). Računske operacije izvode se prstima obiju ruka, što je veoma značajno jer se na taj način aktiviraju obje (lijeva i desna) hemisfere mozga. Time se povećava mentalni i intelektualni kapacitet djece. Pokreti prstima čine dijete emocionalno i mentalno opuštenim te način na koji dijete manipulira prstima i savladava ne samo jednostavne nego i važne aktivnosti dovodi do razvoja i mnogobrojnih drugih vještina i učinaka koji djetetu ostaju kroz čitav život. Evo nekoliko primjera za razvoj fine motorike u nastavi Malca Genijalca:

 • Prebrojavanje kuglica na računaljkama

Upoznavajući se s brojevima, djeca se u nastavi  susreću s računaljkama. Prebrojavajući i pomičući kuglice jednu po jednu, djeca razvijaju preciznost pokreta.

 • Vježba na malom ili velikom abakusu

Djeca, rješavajući zadatke na velikom i malom abakusu, preciznim pomicanjem kuglica razvijaju finu motoriku. Samom će se vježbom ubrzati te poboljšati koncentraciju i fokus.

 • Pisanje, držanje olovke, rad s gumicom, prebrojavanje i slaganje čepića, provlačenje konopca kroz brojevne valjke (niz brojeva do 10) i slično.

Ranim poticanjem djece na razvoj grube i fine motorike omogućujemo im prirodan rast. Samim time, djeca u Malcu Genijalcu, osim što razvijaju intelektualne vještine, razvijaju i psihofizičke sposobnosti. U našoj školi stavljamo naglasak na razvoj grube i fine motorike zato što će djeci sigurno omogućiti lakši i prirodniji razvoj, kontrolu nad vlastitim tijelom i pokretima, a osim toga i služit će im i kao alat za postizanje nekog cilja.

Andrea Radanović, mag. prim. educ.
Master učiteljica mentalne aritmetike

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

*
*